رضایتنامه فنی و ایمنی از شرکت پالایش نفت بندرعباس

تاييديه ايمني از شرکت پخش فرآورده هاي نفتي اصفهان

رضایتنامه فنی و ایمنی شرکت پالایش نفت بندرعباس

تاييديه ايمني از شرکت پايانه هاي نفتي ايران

رضايت نامه از پخش فرآورده هاي نفتي منطقه آذربايجان شرقي

رضايتنامه از شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 3- پيوست

رضايت نامه از شرکت گاز کرمانشاه

تاييديه ايمني از شرکت گاز کرمانشاه

رضايت نامه از شرکت گاز کرمانشاه 2

رضايتنامه از شرکت پايانه هاي نفتي ايران2

رضايتنامه از شرکت پخش فرآورده هاي نفتي آذربايجان شرقي

رضايتنامه از شرکت پخش فراورده هاي نفتي تهران

تاییدیه ایمنی شرکت پالایش نفت بندرعباس

تائيديه ايمنی از شرکت پخش فرآورده های نفتی اصفهان 3

رتبه 3 تاسيسات و تجهيزات و رتبه 5 نفت و گاز

تأييديه ايمنی از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه بوشهر

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری

رضایتنامه فنی شرکت نفت پاسارگاد

گواهینامه HSE

رضایتنامه HSE شرکت نفت پاسارگاد

ISO HSE

تاييديه ايمني از شرکت پخش فرآورده هاي نفتي اصفهان

ISO 14001

ISO 29001

رضایتنامه فنی از شرکت پالايش نفت بندر عباس

پروانه بهره برداری

رضايت نامه از شرکت پخش فراورده هاي نفتي هرمزگان

تاييديه ايمني از شرکت پخش فرآورده هاي نفتي اصفهان 2

رضايتنامه از شرکت پايانه هاي نفتي ايران

تاييديه ايمني از شرکت پخش فرآورده هاي نفتي تهران

تاييديه ايمني از شرکت پخش هرمزگان

رضايتنامه از شرکت پخش فرآورده هاي نفتي تهران

رضايتنامه از شرکت پايانه هاي نفتي ايران

رضايتنامه از شرکت پايانه هاي نفتي ايران 2

رضايتنامه از شرکت پخش فراورده هاي نفتي آذربايجان شرقي

رضايتنامه از شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 2

رضايتنامه از شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 1

رضايتنامه از شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 3

ISO 10002

گواهینامه 9001

تاييديه ايمني از شرکت پخش فرآورده هاي نفتي اصفهان

گواهینامه 29001

ISO 9001

ISO OHSAS 18001

  • رتبه 3 تاسیسات و تجهیزات و 5 نفت و گاز
  • راه اندازی کارخانه شرکت پیشگام راهبرد اندیش
  • ابزار نوين طراحي و علمي جهت اجراي پروژه هاي نفت و گاز
  • ارتباط قوي با سازندگان معتبر جهاني
  • طراحي و اجراي خطوط لوله نفت و گاز
امروزدوشنبهمورخ۴/۵/۱۴۰۰

گواهینامه ها و تاییدیه های شرکت پیشگام راهبرد اندیش

جهت مشاهده تصاویر در ابعاد بزرگتر، بر روی آن کلیک کنید .
 
Click for Zoom
رضایتنامه فنی و ایمنی از شرکت پالایش نفت بندرعباس
Click for Zoom
رضايت نامه از پخش فرآورده هاي نفتي منطقه آذربايجان شرقي
Click for Zoom
رضايتنامه از شرکت پايانه هاي نفتي ايران2
Click for Zoom
رضايتنامه از شرکت پخش فرآورده هاي نفتي آذربايجان شرقي
Click for Zoom
تاييديه ايمني از شرکت پخش فرآورده هاي نفتي اصفهان
Click for Zoom
رضايتنامه از شرکت پايانه هاي نفتي ايران
Click for Zoom
رضايتنامه از شرکت پخش فرآورده هاي نفتي تهران
 
 
Skip Navigation Links.